Contact

Yuxin Gu

yuxingu@andrew.cmu.edu

(412) 616-4297

Pittsburgh, PA

https://www.linkedin.com/in/yuxin-gu-a6b5b1259/